• Cụm thi 39 - Tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội đồng thi Đại học Huế)

  • TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

  • Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh và nhấn Tra cứu để xem kết quả thi. Thí sinh cũng có thể tải toàn bộ dữ liệu điểm tại đây.